Forsiden/Forskning
913843364

M4ALMO

Modell for alarmmottak

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

USHT Aust-Agder, samarbeidspart

UiA, prosjekteier

Prosjektleder: Ashild.berg.kaldestad@grimstad.kommune.no

Status: Pågående

Periode: Avsluttes 2018

Foto: Illustrasjonsbilde

Bakgrunn

UiA sammen med SINTEF, flere kommuner og leverandører for responstjenester inviterte USHT til å delta i prosjekt. Formålet var å utrede ulike modeller for alarmmottak.

Mål

Utrede funksjonalitet, tjenestemodeller og teknologistøtte for fremtidens digitale alarmsentral for mottak og oppfølging av alarmer og varsler fra ulike velferdsteknologiske løsninger samt telefonhenvendelse fra hjemmeboende.

Metode / tiltak

Work-shops og arbeidsgrupper

Samarbeidspartnere

UiA, SINTEF

Tips en venn Skriv ut