Årets nasjonale konferanse om opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling holdes i Trøndelag. Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg arrangerer konferansen i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, Trondheim kommune og Nord universitet. På konferansen vil man blant annet få erfaringer fra praksisfeltet med bruk av de musikkbaserte metodene i daglig helse- og omsorgsarbeid, og få ny kunnskap om hvordan musikken virker i hjernen.

Målgruppen er ansatte og ledere i helsesektoren, kulturarbeidere som ønsker å jobbe innenfor helse og omsorg, studenter og andre interesserte. Konferansen passer både for de som er nysgjerrig på hva Musikkbasert miljøbehandling er, og for de som allerede har deltatt i opplæringsprogrammet.

Musikkbasert miljøbehandling er skrevet inn i kvalitetsreformen Meld. St. 15 (2017 - 2018) Leve hele livet, som et av fem tiltak under «Helsehjelp», og er noe mange ansatte og ledere i helsesektoren vil møte i perioden med denne kvalitetsreformen.

For  å laste ned PDF med mer informasjon og program, klikk her.
For påmelding, klikk her.

NB! Early-bird priser frem til og med 15. februar!

Sted: Scandic Hell, Sandfærhus 22, 7570 Stjørdal