I 2019 holdes den på Klækken Hotell, Hadelandsveien 386, Hønefoss. Workshopen er åpen for alle! Den er tverrfaglig og vil ha tilbud både til nybegynnere og de som er litt mer øvet.

Som deltager lærer du blant annet å formulere spørsmål som er viktige for jobben du gjør, finne relevant forskningsbasert kunnskap som kan brukes til å besvare spørsmålene, samt kritisk vurdere både intern og ekstern validitet (gyldighet) av den forskningsbaserte kunnskapen.

Noen viktige målgrupper: ansatte i spesialist- og primærhelsetjenesten, fagsykepleiere, kvalitetsansvarlige i helseforetakene, bibliotekarer, journalister, undervisere i medisin og helsefag, ansatte i helseforvaltningen, brukere og frivillige organisasjoner.

Mer informasjon, også om påmelding, er tilgjengelig på Folkehelseinstituttets hjemmesider under Kurs og konferanser: 20th Nordic Workshop in Evidence-Based Practice