Forsiden/Aktiviteter
ThinkstockPhotos-832101658

Nettverk for medarbeidere/ ledere som arbeider med fagutvikling

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold har fått i oppdrag å etablere et nettverk for medarbeidere/ ledere som arbeider med fagutvikling. Fylkesmannen i Oslo og Viken er oppdragsgiver, og Utviklingssenteret vil bruke nettverket til å støtte virksomhetene i arbeidet med å oppfylle krav i lov/ forskrift som regulerer kommunehelsetjenesten. I år ønsker vi å ha et fokus på kompetanseforvaltning.

Nettverksarbeid kan bidra til å spre kunnskap og engasjement.

Mål

Gjennomføre to samlinger for mellomledere og personer med ansvar for fagutvikling.

Metode / tiltak

Samlingen gjennomføres som halvdagsmøter. Først forelesning av en anerkjent fagressurs (45 til 90 minutter). Deretter erfaringsutveksling. Utviklingssenteret vil oppfordre til å ha fokus på konkrete forslag til tiltak i fag- og kompetanseutvikling. Første samling vår 2019 vil ha kompetanseforvaltning som tema.

Erfaringer

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen og andre utviklingssentre?

Alle kommuner inviteres til å sende deltakere til samlingene. Det planlegges å produseres èn podcast mot slutten av 2019 med tema fra samlingene. Podcasten vil være åpent tilgjengelig på Utviklingssenterets nettside.   

Samarbeidspartnere

Kommuner i Østfold.

Tips en venn Skriv ut