Forsiden/Aktiviteter/Læringsnettverk
Ledelse av pasientsikkerhet pasientsikkerhetsprogrammet

Læringsnettverk Ledelse av pasientsikkerhet på Indre Helgeland

Ledelse av pasientsikkerhet handler om å sette kvalitet og ledelse på dagsorden. Pasienter og brukere må involveres og beslutninger skal treffes basert på kunnskap. Det handler om å gå foran som godt eksempel, lytte til medarbeidere og etablere kultur for åpenhet og læring.

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

Prosjekteier: Vefsn kommune for Indre Helgeland, Samarbeidspartner Studieverkstedet RKK Vefsn
Prosjekteier: Vestvågøy kommune for LoVe-regionen
Prosjektleder: USHT Nordland
Finansieringskilde: Fylkesmannen i Nordland. Det søkes midler for oppstart 2019.

Prosjektleder: Eva-Alice Slettevoll Eva-alice.slettevoll@vefsn.kommune.no

Status: Pågående

Periode: Mai 2019 – mai 2020

Bilde: www.pasientsikkerhetsprogrammet.no

USHT Nordland ønsker å tilby tiltakspakken for å gi kommunene et godt grunnlag for å etablere en god pasientsikkerhetskultur.

Mål

4 kommuner på Indre Helgeland, og 11 kommuner i LoVe-regionen gjennomfører tiltakspakken Ledelse i pasientsikkerhet i forbedringsteamenes avdelinger, skoleåret 2019 – 2020.

Metode / tiltak

Læringsnettverket gjennomføres i tråd med Pasientsikkerhetsprogrammets retningslinjer.

Verktøy / materiell

Verktøy for kartlegging av unødig ressursbruk i helsetjenesten

Modell for kvalitetsforbedring

 

Tips en venn Skriv ut